Lưu trữ thẻ: Chọn MD101 hay MD101E

Phân biệt máy lọc nước CleanSui mã CSP601 / MD101 với mã CSP601E / MD101E

Phân biệt máy lọc nước CleanSui mã CSP601 / MD101 với mã CSP601E / MD101E Điểm khác biệt duy nhất của dòng máy có và không có chữ “E” là: + CSP601/ CSP MD101: Dòng máy sản xuất và tiêu thụ tại Nhật. Hay nói cách khác là dòng thiết bị nội địa phục vụ […]

Call Now Button