Lưu trữ thẻ: hướng dẫn lắp đặt CleanSui

Hướng dẫn thay thế lõi lọc Cleansui EU301

Hướng dẫn thay lõi lọc nước Cleansui EU301

Hướng dẫn lắp đặt máy lọc nước Cleansui AL700E

Hướng dẫn lắp đặt máy lọc nước Cleansui AL700E hãng Mitsubishi Nhật Bản.

Hướng dẫn thay pin, lõi lọc mới, và Reset thiết bị CleanSui

HƯỚNG DẪN THAY PIN, LÕI LỌC MỚI VÀ RESET THIẾT BỊ LỌC NƯỚC CLEANSUI Hướng dẫn thay pin mới cho thiết bị: Loại pin sử dụng: CR2032 (bạn có thể tìm thấy pin tại nhà sách, siêu thị, hoặc liên hệ CleanSuivn.com) Tháo thiết bị CleanSui ra khỏi vòi lọc nước và để thiết bị […]

Hướng dẫn lắp đặt thiết bị lọc nước trực tiếp tại vòi CleanSui

Video Hướng dẫn lắp đặt

Call Now Button