Tag Archives: tác hại chì

Tác hại nguy hiểm khi nhiểm độc Chì

Tác hại nguy hiểm khi nhiểm độc Chì. Gần đây, chúng ta không khó gặp các bài báo, các phóng sự công bố các kết quả điều tra về nguồn nước máy bẩn, nhiễm độc vượt nhiều lần so với mức cho phép. Do nhu cầu sử dụng nước của người dân thì ngày một […]