Bảng giá máy lọc nước Cleansui năm 2019

bảng giá thiết bị lọc nước cleansui 2019

STT

MÃ SẢN PHẨM

ĐƠN GIÁ

BẢO HÀNH

1

MD101

2.090.000

12 tháng

2

CSPXE

2.790.000

12 tháng

3

CSP801E

2.600.000

12 tháng

4

CSP601

2.990.000

12 tháng

5

CSP301

2.850.000

12 tháng

6

Z9E

5.800.000

12 tháng

7

A101E

10.500.000

12 tháng

8

AL700E

38.000.000

24 tháng

9

MP02-3

13.500.000

12 tháng

10

MP02-4

13.500.000

12 tháng

Bảng giá lõi lọc thay thế cleansui 2019

STT

MÃ SẢN PHẨM

ĐƠN GIÁ

LỌC HIỆU QUẢ

1

MDC01E-S

910.000

900 lít

2

MDC01SZ-AZ

2.730.000

900 lít

3

HGC9E-S

950.000

900 lít

4

HGC9SZ-AZ

2.850.000

900 lít

5

UZC2000E

3.800.000

8.000 lít

6

UMC2050

6.200.000

50.000 lít

7

UMC2150

6.200.000

150.000 lít

hướng dẫn chọn lõi lọc thay thế cleansui phù hợp với từng thiết bị lọc nước.

STT

MÃ THIẾT BỊ LỌC NƯỚC

MÃ LÕI LỌC THAY THẾ

1

MD101, MD201, MD301

MDC01E-S hoặc MDC01SZ-AZ (Bộ 3 lõi cho 3 lần thay thế)

2

CSP601, CSP701, CSP801, CSPXE

HGC9E-S hoặc HGC9SZ-AZ (Bộ 3 lõi cho 3 lần thay thế)

3

Z9E, A101E, AL700E

UZC2000 / UZC2000E

4

MP02-3

UMC2150

5

MP02-4

UMC2050

Nhà máy sản xuất thiết bị lọc nước Mitsubishi CleanSui

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Call Now Button