Lõi lọc CleanSui HGC9E-S / EFC11

999.000

Lõi lọc CleanSui HGC9E-S / EFC11 chính hãng tương thích với các thiết bị CleanSui hãng Mitsubishi mã hiệu CSPXE, CSP601, CSP601E, CSP602, CSP801 / EF102, CSP701 (Các dòng thiết bị lọc nước CleanSui hãng Mitsubishi có màng hình hiển thị model bắt đầu bằng từ CSP). Xem thêm hình ảnh các thiết bị tương thích với lõi lọc HGC9S bên dưới.

Tham khảo thêm giá bộ gồm 3 lõi lọc CleanSui HGC9S (liên hệ Hotline 0933640094) để tiết kiệm hơn.

Call Now Button